Therapi Ocsigen - HBOT Therapi Ocsigen Hyperbarig

/Therapi Ocsigen - HBOT Therapi Ocsigen Hyperbarig
Therapi Ocsigen - HBOT Therapi Ocsigen Hyperbarig2018-06-26T12:15:19+00:00

Mae Tekna yn cynhyrchu Siambrau Monoplace, Lluosog, Symudol a Thrafnidiaeth mewn amrywiaeth eang o ffurfweddiadau i fodloni unrhyw ofyniad dylunio neu gost.

Mae Siambrau Hyperbarig Monoplace wedi'u cynllunio ar gyfer trin un claf ar y tro. Gwasgir y Siambr gyda 100% Oxygen. Mae'r claf HBOT yn anadlu 100% ocsigen o dan bwysau.

Mae Siambrau Hyperbarol Lluosog wedi'u cynllunio ar gyfer trin cleifion lluosog ar y pryd. Mae'r Siambr wedi'i wasgu â Meddygol Gradd Awyr. Mae'r cleifion HBOT yn anadlu 100% ocsigen o dan bwysau trwy system cwfl neu fwgwd. Mae Siambrau Hyperbarol Lluosog yn gofyn am Pecyn Cywasgydd Duplex Meddygol a System Atal Tân dwys (FSS).

Mae gan Siambrau Hyperbarol Lluosog hefyd nodweddion ychwanegol megis goleuadau ffibr optig, systemau cyfathrebu gydag adloniant, ac Unedau Rheoli Amgylcheddol (ECU) ar gyfer cysur cleifion.

ffôn symudol Ocsigen Hyperbarig Fel arfer, caiff Siambr Systemau eu hadeiladu ar ôl-gerbyd masnachol neu blatfform lori hunan-bwerus. Mae Siambrau Symudol yn cynnwys a Lluosog Siambr Hyperbarig a'r holl offer ategol i weithredu'r siambr wedi'i osod mewn lori neu gerbyd hawdd ei symud.

Cludadwy Siambr Hyperbarig Fel rheol, caiff systemau eu hadeiladu mewn adeilad modwlaidd. Mae Siambrau Cludadwy yn cynnwys Siambr Lluosog Lliniarol a'r holl offer ategol i weithredu'r siambr wedi'i osod mewn adeilad modwlar symudol.

Siambr Hyperbaric Trafnidiaeth

Siambr Hyperbaric Monoplace

Siambr Hyperbaric Lluosogadwyedd Trafnidiaeth

Siambr Hyperbaric Symudol

Siambr Hyperbaric Symudol

Siambr Amlfeddygol Symudol Hyperbarig

Angen help i ddewis eich Siambr Perffaith?

Gofynnwch i Arbenigwr!

Mae gennym arbenigwr sy'n aros i'ch helpu chi!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofnodi'ch Enw, Rhif Ffôn, a Chyfeiriad E-bost yn ofalus a byddwn yn ymateb cyn gynted ā phosib. Diolch!
  • Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.
Aros!
Mae angen hyn arnoch chi
Canllaw am ddim!
2018 (C) Cedwir pob hawl.
Cael Ei Nawr! Rhif cyfyngedig ar gael.
Nawr wedi'i gyfieithu i mewn i ieithoedd gwahanol 105
Cwestiynau?
Mae angen hyn arnoch chi
Canllaw am ddim!
Cael Ei Nawr! Rhif cyfyngedig ar gael.
Nawr wedi'i gyfieithu i mewn i ieithoedd gwahanol 105
Ar gyfer Cleifion a Chlinigau.
Diolch i chi!
Rydych chi wedi cofrestru
ar gyfer y Canllaw
Canllaw cyn gynted ag y bo'n barod!
Byddwn yn anfon y 2018
Phillip Janca
Llywydd / Gwerthu UDA
Phillip Janca
Sriram Narasimhan
Gwerthiannau Rhyngwladol