Hyfforddiant Hyperbarig - Therapi Ocsigen Hyperbarig HBOT

//Hyfforddiant Hyperbarig - Therapi Ocsigen Hyperbarig HBOT
Hyfforddiant Hyperbarig - Therapi Ocsigen Hyperbarig HBOT2018-01-21T12:48:49+00:00
Hyfforddiant Hyperbarig

Hyfforddiant Hyperbarig

Mae Tekna yn cynnig y Cyrsiau Hyperbarol canlynol trwy Feddygaeth Hyperbarig y Caribî.

Mae'r holl gyrsiau a gymeradwyir gan Goleg Americanaidd Meddygaeth Hyperbarig (ACHM)

Technolegydd Ardystiedig Hyperbarig

Technegydd Meddygol Plymio

Cyfarwyddwr Diogelwch Hyperbarig

Acrylig Siambr Hyperbarig

Technolegydd Ardystiedig Hyperbarig Milfeddygol CHT-V

Technolegydd Ardystiedig Hyperbarig
Technologiest Ardystiedig Hyperbarig

Technolegydd Ardystiedig Hyperbarig

Adolygwyd a chymeradwywyd y cwrs hwn gan Fwrdd Cenedlaethol Technoleg Meddwl Plymio a Hyperbarig (NBDHMT) sy'n bodloni'r gofynion fel cwrs rhagarweiniol mewn meddygaeth hyperbarig. Yn ogystal, mae'r cwrs hwn wedi cael ei adolygu a'i gymeradwyo gan Goleg Meddygaeth Hyperbarol Americanaidd ar gyfer 40 Categori "A" CEU. Mae'r cwrs 40 awr yn addas ar gyfer Meddygon a phersonél meddygol arall ac mae'n cynnwys sesiynau rhyngweithiol

Technegydd Meddygol Plymio
Hyfforddiant Meddyg Teigr

Technegydd Meddygol Plymio

Adolygwyd a chymeradwywyd y cwrs hwn gan Goleg Meddygaeth Hyperbarol Americanaidd a NBDHMT ar gyfer CEU's Categori "A" 40. Yn aml, mae dargyfeirwyr masnachol, proffesiynol a gwyddonol yn dod o hyd iddyn nhw yn y gwaith mewn unigedd meddygol a daearyddol. Gall pellteroedd hir a chyrff mawr o ddŵr gymhlethu gwacáu meddygol o ddargyfeirwyr anafedig.

Cyfarwyddwr Diogelwch Hyperbarig
Cyfarwyddwr Diogelwch Hyperbarig

Cyfarwyddwr Diogelwch Hyperbarig

Mae'r cwrs cynhwysfawr hwn 26 awr wedi'i gynllunio i ddarparu offer ac adnoddau angenrheidiol i gyflawni cyfrifoldebau'r cyfarwyddwr diogelwch hyperbarig (fel y diffinnir gan NFPA 99).

Arolygiad Acrylig Hyperbarig
Arolygiad Acrylig Hyperbarig

Acrylig Siambr Hyperbarig

Mae'r cwrs wyth awr cynhwysfawr hwn wedi'i gynllunio i hyfforddi gweithredwyr siambr a thechnegwyr cynnal a chadw yn nuanws arolygu, gofal a dogfennaeth briodol ar arwynebau gwylio acrylig (porthladdoedd) ar gyfer Dosbarth A, B, a C, llongau pwysau.

Hyfforddiant Hyperbarig - Dechreuwch eich gyrfa mewn Meddygaeth Hyperbarig. Dysgwch gan yr Athrawon Gorau sydd ar gael ac ennill addysg werthfawr yn Aberystwyth Therapi Ocsigen Hyperbarig HBOT. Cysylltwch â ni heddiw ar gyfer Atodlenni Dosbarth Hyfforddi Hyperbarig.

Angen help i ddewis eich Siambr Perffaith?

Gofynnwch i Arbenigwr!

Mae gennym arbenigwr sy'n aros i'ch helpu chi!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofnodi'ch Enw, Rhif Ffôn, a Chyfeiriad E-bost yn ofalus a byddwn yn ymateb cyn gynted ā phosib. Diolch!
  • Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.
Aros!
Mae angen hyn arnoch chi
Canllaw am ddim!
2018 (C) Cedwir pob hawl.
Cael Ei Nawr! Rhif cyfyngedig ar gael.
Nawr wedi'i gyfieithu i mewn i ieithoedd gwahanol 105
Cwestiynau?
Mae angen hyn arnoch chi
Canllaw am ddim!
Cael Ei Nawr! Rhif cyfyngedig ar gael.
Nawr wedi'i gyfieithu i mewn i ieithoedd gwahanol 105
Ar gyfer Cleifion a Chlinigau.
Diolch i chi!
Rydych chi wedi cofrestru
ar gyfer y Canllaw
Canllaw cyn gynted ag y bo'n barod!
Byddwn yn anfon y 2018
Phillip Janca
Llywydd / Gwerthu UDA
Phillip Janca
Sriram Narasimhan
Gwerthiannau Rhyngwladol