Gwasanaethau Hyperbarig Cyfarch - HBOT Therapi Ocsigen Hyperbarig

//Gwasanaethau Hyperbarig Cyfarch - HBOT Therapi Ocsigen Hyperbarig
Gwasanaethau Hyperbarig Cyfarch - HBOT Therapi Ocsigen Hyperbarig2018-01-02T13:51:59+00:00

Gwasanaethau Hyperbarig Cyfarchiol


Mynychwyr mewn Busnes Therapi Hyperbarig SeminarPoint of Connection Arlunio ar gyfer y safle adeiladu arfaethedig

Seminar "Busnes o Therapi Hyperbarig" i'r rheiny sy'n ystyried agor ysbyty neu ganolfan HBOT sy'n symud i ffwrdd. Fel rheol, cynhelir y seminar dros benwythnos ger Tampa Florida. Gall cyfranogwyr sy'n dod â ffilm cist PA a Lateral ddiweddar brofi amlygu hyperbarig yn Systemau HBOT Dosbarth A a Dosbarth B. Os oes gennych chi 5 neu fwy o bobl byddwn yn dod â'r seminar i'ch gwefan.

POCD (Darluniau Pwynt Cysylltiad) os ydych chi'n rhoi lluniadau digidol o'ch safle adeiladu arfaethedig i ni, byddwn yn rhoi POCD i chi sy'n dangos yr hyn sy'n ofynnol i gydymffurfio â Nodau Tân Cenedlaethol NNPA 99-2015 a Plymio Med-Nwy.

Fel cyflwyniad i Gwasanaethau Ymgynghori TEKNA byddwn yn rhoi demograffeg i chi sy'n gysylltiedig â'ch ôl troed marchnad arfaethedig.

Adolygiad Masnachol gyda Thân Marshall yn ceisio dileu problemau â dewis safleoedd ar gyfer gweithrediadau HBOT.

Arolygon Addasrwydd Safleoedd Cadarnhewch fod safle'n addas ar gyfer gweithrediadau HBOT ac mae ein hangen yn ofynnol Llawlyfr Arferion Gweithgynhyrchu Da FDA.

Y pris gorau ar ocsigen hylif rydym wedi helpu dwsinau o'n cwsmeriaid i ddod o hyd i'r pris mwyaf cystadleuol ar ocsigen gradd meddygol hylif.

"Hyfforddiant Mewn Swydd" wedi'i gynnwys heb unrhyw gost gyda'n holl osodiadau. Rhoddir tystysgrifau i'ch holl staff sy'n mynychu'r cwrs hyfforddi cyflawn. Ni roddir tystysgrifau i'r rhai sy'n mynychu'r hyfforddiant yn rhannol.

Angen help i ddewis eich Siambr Perffaith?

Gofynnwch i Arbenigwr!

Mae gennym arbenigwr sy'n aros i'ch helpu chi!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofnodi'ch Enw, Rhif Ffôn, a Chyfeiriad E-bost yn ofalus a byddwn yn ymateb cyn gynted ā phosib. Diolch!
  • Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.
Aros!
Mae angen hyn arnoch chi
Canllaw am ddim!
2018 (C) Cedwir pob hawl.
Cael Ei Nawr! Rhif cyfyngedig ar gael.
Nawr wedi'i gyfieithu i mewn i ieithoedd gwahanol 105
Cwestiynau?
Mae angen hyn arnoch chi
Canllaw am ddim!
Cael Ei Nawr! Rhif cyfyngedig ar gael.
Nawr wedi'i gyfieithu i mewn i ieithoedd gwahanol 105
Ar gyfer Cleifion a Chlinigau.
Diolch i chi!
Rydych chi wedi cofrestru
ar gyfer y Canllaw
Canllaw cyn gynted ag y bo'n barod!
Byddwn yn anfon y 2018
Phillip Janca
Llywydd / Gwerthu UDA
Phillip Janca
Sriram Narasimhan
Gwerthiannau Rhyngwladol