Arddangosfa a Chyngres Iechyd Arabaidd

Arddangosfa Iechyd Arabaidd a Chyngres 2018 - Dubai

Diolch am ymweld â'r arddangosfa Hyperbaric Tekna yn yr Arddangosfa Iechyd Arabaidd a'r Gyngres 2018!

Rydym yn barod i ateb eich holl gwestiynau am droi Therapi Ocsigen Hyperbarig i Ganolfan Elw newydd gyffrous i'ch busnes!

Cwblhewch y ffurflen isod yn ofalus a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd.

Oherwydd y nifer fawr o ymholiadau, rhowch ychydig ddyddiau i ni ymateb. Yr ydym yn ymateb i ymholiadau yn y drefn y cânt eu derbyn.

Ar gyfer Prisiau Disgownt neu os oes angen i chi gadw'ch lle yn ein Hysbysiad Cynhyrchu Siambr Hyperbaric, cysylltwch â ni ar unwaith.

Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau'r Arddangosfa a diolch i chi am ddod!

Angen help i ddewis eich Siambr Perffaith?

Gofynnwch i Arbenigwr!

Mae gennym arbenigwr sy'n aros i'ch helpu chi!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofnodi'ch Enw, Rhif Ffôn, a Chyfeiriad E-bost yn ofalus a byddwn yn ymateb cyn gynted ā phosib. Diolch!
  • Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid ei adael heb ei newid.